FOSUserBundle with ajax authentication

Co jest potrzebne do odpowiedzi w formacie JSON z serwera?

/AppBundle/Handler/AuthenticationHandler.php

/AppBundle/Resources/config/services.yml

/app/config/security.yml

Jak wysłać zapytanie autoryzacji?

Możesz użyć np. jQuery: